Beställningsformulär manual för förpackningar

Återvinningsbart förpackningsmaterial ska vara efterfrågat på marknaden och gå att sortera och behandla i våra anläggningar. Men vad är i så fall rätt val, och varför? I de manualer vi producerar under 2017 hittar du svaren.

Först ut finns manual för plastförpackningar. Försäljning av manualen (VER. 0.7) startar den 15 juni. Kunder till FTI beställer via sin kundportal.

VER. 1.0 finns till försäljning senare i höst.

Beställningsformulär: Plastförpackningar - en återvinningsmanual från FTI