2017-01-15

Granåtervinning, inte på återvinningsstationen

Julgranen kan göra stor nytta förutsatt att den återinns på rätt sätt - och på rätt ställe.

Runt tjugondag Knut dansas julgranen ut. Trots att svenska folket blivit duktigare på att återvinna återkommer samma situation varje år – dumpning av julgranar vid återvinningsstationer. Den som lämnar sin gran på en återvinningsstation gör sig skyldig till nedskräpning, vilket är förbjudet.

För att granarna ska kunna återvinnas och omvandlas till el eller värme ska de lämnas på de platser som kommunen eller fastighetsägaren anvisat. Den gran som lämnas på en återvinningstation för tidningar och förpackningar återvinns heller inte. Om de istället lämnas på rätt plats spar det alltså pengar, det ser trevligare ut på återinningsstationerna och granarna blir till el eller bränsle som kan värma upp bostäder.

En enda julgran kan omvandlas till el som räcker till att köra fyra fulla maskiner tvätt, eller för att driva en kombinerad kyl och frys i nästan tre veckor. Om julens tre miljoner sålda julgranar återvinns räcker det till att värma ungefär 4 000 lägenheter eller 1 200 villor under ett år.