2016-12-30

5-punktsprogrammet gasar vidare

Nu är årets sista lägesrapport över vårt pågående utvecklingsarbete publicerad här på hemsidan. Ett gott nytt återvinningsår står för dörren.

Ett lyckat år är snart till ända. Ett år där vi ser hela 82 samverkansavtal, många upprustade behållare och återvinningsstationer, fler avtal om fastighetsnära insamling och en lyckad kampanj för mer återvinning och färre förpackningar och tidningar slängda i soppåsen.

Vi kröner året med att tillsammans med de 10 pilotkommunerna ha slagit fast enkätfrågor som ska fungera som kvalitetsuppföljning och förbättrat planeringsunderlag. 

Vi kan redan nu avslöja att 5-punktsprogrammet kommer få tillökning nästa år, mer berättar vi först i slutet av januari. Till dess önskar vi på FTI er alla ett spännande nytt återvinningsår 2017.

5-punktsprogrammet, december