2016-06-17

Mikael Hellberg, ny ordförande för FTI

Den 14 juni valdes Mikael Hellberg till ny ordförande i Svenska Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI.

Mikael Hellberg som i veckan valdes till ny styrelseordförande för FTI har en gedigen erfarenhet i sin bakgrund som vd för Wasabröd AB, Pripps Bryggerier/Carlsberg Sverige AB, Alcro-Beckers AB och Nordisk chef för Procter & Gamble HABC. Mikael är för närvarande också aktiv i styrelserna för bl a BillerudKorsnäs AB, Delicato bakverk AB och Fresks Group AB, och har även varit ordförande/ledamot i välkända verksamheter såsom bl a AB Annas Pepparkakor, Björnkläder AB, Cederroth AB, Colorama AB, Wernersson Ost AB och Anticimex AB.

Vi på FTI ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar på uppdrag av de företag – producenterna – som sprider dem i Sverige. Vi finansieras av dessa företag och drivs helt utan vinstsyfte. Vårt mål är att erbjuda såväl hushåll som producenter ett tydligt och enkelt återvinningssystem med bästa service och högsta miljönytta, som så lite som möjligt påverkar priset på varor och tidningar.

I styrelsen finns i övrigt vd:ar från flera av Sveriges största företag från såväl fyllare, dagligvaruhandeln som skogsindustrin.

Den djupa förankring, breda erfarenhet och goda kunskap inom alla berörda områden som styrelsen har, skapar en dynamik och goda förutsättningar att driva arbetet för en ökad återvinning, vilket är nödvändigt för att vi ska nå regeringens höjda återvinningsmål från år 2020, säger Mikael.

Foto över Mikael Hellberg, ny ordförande för FTI