2016-05-11

Avtalsuppföljning har avslöjat vilseledande redovisning

En egeninitierad avtalsrevision upptäckte i höstas att företaget Swerec AB i Värnamo avsiktligt lämnat vilseledande redovisning. Upptäckten bekräftas nu i EY:s fördjupade verksamhetsrevision. 

En egeninitierad avtalsrevision av de fyra anläggningar som anlitas för att eftersortera svenskarnas plastförpackningar gav de tre tyska anläggningarna godkänt, men upptäckte samtidigt att företaget Swerec AB i Värnamo avsiktligt lämnat vilseledande redovisning. Plastkretsen (PK) AB organiserar på näringslivets uppdrag återvinning av plastförpackningar i Sverige genom att uppdra åt Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) att samla in dessa från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. Efter en gemensam upphandling tillsammans med Grønt Punkt Norge (FTI:s motsvarighet i Norge) har Plastkretsen också tecknat kontrakt med fyra återvinningsanläggningar, tre i Tyskland och en i Sverige, Swerec AB i Värnamo.

Plastkretsens avtal med anläggningarna anger en materialåtervinningsnivå på 80 procent. Vid revisionen under 2015 av samtliga anläggningar, initierad och planlagd av Plastkretsen tillsammans med Grønt Punkt Norge, upptäcktes att Swerec avsiktligt lämnat vilseledande redovisning. Anläggningarna i Tyskland fick däremot alla tre, godkänt. Plastkretsen och Grønt Punkt Norge engagerade omgående revisionsfirman EY (Ernst & Young) för att göra en fördjupad revision av Swerecs verksamhet. Rapporten är ännu inte klar men förhandsinformationen av revisionen indikerar att Swerec över en längre tid avsiktligt har tillhandahållit vilseledande återrapportering rörande sin materialåtervinning.

Det här är mycket allvarligt och vi kommer nu att agera juridiskt mot bolaget. Vi utesluter inte en polisanmälan, men det är ännu för tidigt att avgöra. säger Magnus Huss, ledamot i Plastkretsens styrelse.

Bakgrund och fördjupningPDF

Pressmeddelande 2016-05-04PDF