Det du vill veta om oss, och mer

Här hittar du fakta och underlag om vår återvinningsprocess från att den startar i hemmet och tills den slutar hos en tillverkare som använder återvunnet material i sin produktion. Vi samlar här resultaten av vårt arbete och vem som gör vad i processen. Saknar du någon information, hittar du här lätt och snabbt våra kontaktuppgifter.

 • 2017-05-23
  Återvinningen ökar och återvinningsmålen överträffas
  Vårt uppdrag är att se till att de förpackningar och tidningar som använts i hushåll och verksamheter samlas in för att bli till ny råvara i tillverkning. Målen slås fast av regeringen i förordningar....

  FTI:s återvinning 2016
 • 2017-05-17
  Vilka krav ställer ökad återvinning på förpackningen?
  I mitten av juni börjar vi utsändning av vår unika manual kring hur plastförpackningar görs ännu mer återvinningsbara. Manualen version 0.7 är framtagen för kunder till oss på FTI men kommer snart att...

  Beställ manualen
 • 2017-05-16
  Vägen till smartare förpackningar
  En unik manual för mer återvinningsbara plastförpackningar finns till försäljning från mitten av juni. Manualen innehåller riktlinjer som stöd för industrin och handeln i sitt val av plastförpackninga...

  Lansering av ny plastmanual

2013 års insamlingsresultat

Räknat i kilo per fast boende invånare i Sverige, inkluderat insamling från restauranger och storhushåll.

19.50 kG

förpackningar av Glas

12.40 kG

förpackningar av papper

5.27 kG

förpackningar av Plast

1.59 kG

förpackningar av Metall

31.50 kG

Tidningar

2016 års insamlingsresultat

Räknat i kilo per fast boende invånare i Sverige.

21,19 kg

förpackningar av GLas

13,24 kG

förpackningar av papper

6,38 kG

förpackningar av plast

1,6 kG

förpackningar av metall

23,62 kG

Tidningar