Öppen hearing 1 december 2015

På regeringens uppdrag utvärderar nu en särskild utredare, Mia Torpe, hur insamling och återvinning av förpackningar samt tidningar kan öka. Målet är ett hållbart system där miljö, ekonomi och sociala perspektiv är lika viktiga.

Den 1 december arrangerade vi på FTI en hearing, modererad av Folke Ryden, mot bakgrund av den pågående utredningen. Efter en lägesrapport från Mia Torpe blev det en hearingen där en panel med olika intressenter värderade ett insamlingssystem utifrån utgångspunkterna nämnda i regeringens direktiv: miljömässiga, sociala och ekonomiska perspektivet.

Paneldeltagare

  • Gunilla Glasare, chef för avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, SKL
  • Kenneth Ohlsson, vd Stora Enso Skoghall
  • Göran Holm, vd HKScan Sweden AB
  • Anders Strålman, vd och koncernchef Axfood AB
  • Britt Sahleström, vd Återvinningsindustrierna
  • Hans Wrådhe, chef Avdelningen för genomförande, Naturvårdsverket

Nedan kan nu du som inte hade möjlighet att delta i Stockholm på Piperska muren ta del av hela hearingen.