Start av fastighetsnära insamling

När du har fått återkoppling från entreprenörerna, har gjort din utvärdering och valt samarbetspartner så är det dags att införa tjänsten till de boende.

  • Är de boende tillräckligt informerade? Rätt information är a och o. Låt gärna en entreprenör komma till något av era möten och berätta. Då kan de som vill veta mer eller som är skeptiska få svar på sina frågor.
  • Utse en kontaktperson som är ansvarig för att svara på frågor och då gärna någon som har god kännedom om fastigheten och som har tillräckligt stort intresse av att lära sig mer om insamling och återvinning. Låt denna person vara den som tillsammans med entreprenören får er fastighetsnära insamling på plats
  • Försök vara så tydliga som möjligt med vad ni önskar. Ställ frågor längs vägen. Ju bättre underlag entreprenören får, desto enklare att lämna en väl underbyggd offert.
  • Lägg tid på att ta fram ett skriftligt avtal med den samarbetspartner ni valt. Skriv ned villkor och allt annat som ni kommit överens om ska ingå. Ett avtal minskar risken för att ni pratar förbi varandra och gör uppföljningen enklare.
  • När avtalet är klart med entreprenören kommer behållare för de olika materialslagen att installeras. Var noggrann att märka upp dem med vad som ska läggas i vilken behållare. FTI erbjuder dig kostnadsfria dekaler
  • Fortsätt att löpande informera de boende om hur insamlingen och sorteringen går. Om man får kontinuerlig information är det lättare att hålla motivationen uppe och få med även de som kanske inte är de bästa på att sortera.