Avtalet med den entreprenör du valt

Hur vill du som fastighetsägare att avtalet med entreprenören ska se ut och vad vill du att det ska omfatta?

Nedan finns några av de frågeställningar som du kan ha i åtanke när du upphandlar entreprenör.

  • Kan entreprenören ta hand om såväl tidningar som förpackningar av glas, papper, plast och metall? Vilka andra tjänster erbjuds?
  • Ingår städning?
  • Ingår information och skyltning?
  • Vad är minimitid för avtalet?
  • Hur sker betalning? Uppsägningstider? Andra villkor?
  • Tar entreprenören hand om det som inte hör hemma i miljörummet, t ex miljöfarligt avfall och hur mycket kostar det extra?
  • Hyr vi kärlen separat eller ingår dessa i paketet?