Kom igång med fastighetsnära insamling

Vi har sammanställt några tips som kan vara bra att ha i åtanke när du som fastighetsägare vill utöka servicen till de boende genom att införa fastighetsnära insamling.

 • Det ska vara lätt för de boende att lämna sitt avfall, därför bör avfallsutrymmet ligga så nära bostäderna som möjligt.
 • Alla avfallsslag bör kunna lämnas på samma ställe fast i olika behållare. Utrymmet bör placeras strategiskt där boende passerar naturligt.
 • Storleken på avfallsutrymmet bestäms av hur många kärl ni behöver. Det är bra om det finns flexibilitet så att ni kan ändra antalet kärl under resans gång om annat behov uppstår.
 • För att ge entreprenörens personal en bra arbetsmiljö försök se till att gångvägarna där sopkärlen ska rullas är utan trappsteg och på hårdgjord yta. Det är bra om avstånden så korta som möjligt och är transportvägarna tillräckligt breda och anpassade för sopbilen att komma fram.
 • Tänk på att avfallsutrymmet bör utformas så att det är enkelt att hålla rent, att det finns god ventilation och bra belysning

Det kan vara svårt att beräkna hur många kärl som behövs, en indikation är att avfallsmängder per vecka och lägenhet brukar vara:

 • Restavfall (om matavfall sorteras ut) 50 liter
 • Matavfall 20 liter
 • Restavfall (om matavfall inte sorteras ut) 70 liter

 • Tidningar (returpapper mm) 15 liter
 • Pappersförpackningar, inkl. well 35 liter
 • Plastförpackningar 12 liter
 • Metallförpackningar 2 liter
 • Färgade glasförpackningar 2 liter
 • Ofärgade glasförpackningar 2 liter

Det finns mycket information att läsa och goda råd att ta till sig från kollegor som redan infört fastighetsnära insamling. Du kan även få bra infomation på kommunens hemsidor eller officiella dokument om hur avfallsutrymmenPDF kan och bör utformas på bästa sätt för alla inblandade parter.