FTI vill ha mer ansvar, inte mindre

Allt sedan producentansvar infördes på förpackningar och tidningar har delar av kommunsverige utövat påtryckningar på regering och riksdag för att få tillbaka ensamrätten på att ansvara för insamlingen liksom att få rätten att vältra över dess kostnader på producenterna.

Ett enat näringsliv har via oss på FTI på faktabaserade grunder sagt nej till en sådan utveckling. Våra analyser visar att ett sådant vägval är dåligt för såväl människa, marknad som miljö.

Vill du veta varför vi säger nej?

Under 2015 års Almedalsvecka bjöd vi in några av de experter vi anlitat att presentera de analyser som utgjort vårt faktaunderlag. Ta gärna del av presentationerna här nedan.

2013 års insamlingsresultat

Räknat i kilo per fast boende invånare i Sverige, inkluderat insamling från restauranger och storhushåll.

19.50 kG

förpackningar av Glas

12.40 kG

förpackningar av papper

5.27 kG

förpackningar av Plast

1.59 kG

förpackningar av Metall

31.50 kG

Tidningar

2016 års insamlingsresultat

Räknat i kilo per fast boende invånare i Sverige.

21,19 kg

förpackningar av GLas

13,24 kG

förpackningar av papper

6,38 kG

förpackningar av plast

1,6 kG

förpackningar av metall

23,62 kG

Tidningar